Bán nhà Thích Quảng Đức, Phú Nhuận, 2 tầng, 2.25 tỷ (TL) .

Bán nhà Thích Quảng Đức, Phú Nhuận, 2 tầng, 2.25 tỷ (TL) .

Bán nhà Thích Quảng Đức, Phú Nhuận, 2 tầng, 2.25 tỷ (TL) .

Bán nhà Thích Quảng Đức, Phú Nhuận, 2 tầng, 2.25 tỷ (TL) .

Bán nhà Thích Quảng Đức, Phú Nhuận, 2 tầng, 2.25 tỷ (TL) .
Bán nhà Thích Quảng Đức, Phú Nhuận, 2 tầng, 2.25 tỷ (TL) .

  Bán nhà Thích Quảng Đức, Phú Nhuận, 2 tầng, 2.25 tỷ ( TL).

  Bán nhà Thích Quảng Đức, Phú Nhuận, 2 tầng, 2.25 tỷ ( TL).

  Giá: 2.25 tỷ

  Ngày đăng: 26/03/2020

  Khu vực: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

  • Thông tin chi tiết