BÁN NHÀ Cách Mạng Tháng 8 , Quận 10. 35m2, 3 tầng, 4tỷ .

BÁN NHÀ Cách Mạng Tháng 8 , Quận 10. 35m2, 3 tầng, 4tỷ .

BÁN NHÀ Cách Mạng Tháng 8 , Quận 10. 35m2, 3 tầng, 4tỷ .

BÁN NHÀ Cách Mạng Tháng 8 , Quận 10. 35m2, 3 tầng, 4tỷ .

BÁN NHÀ Cách Mạng Tháng 8 , Quận 10. 35m2, 3 tầng, 4tỷ .
BÁN NHÀ Cách Mạng Tháng 8 , Quận 10. 35m2, 3 tầng, 4tỷ .

  Bán nhà Cách Mạng Tháng 8, Quận 10. 35m2, 3 tầng, 4tỷ.

  Bán nhà Cách Mạng Tháng 8, Quận 10. 35m2, 3 tầng, 4tỷ.

  Giá: 4 tỷ

  Ngày đăng: 09/03/2020

  Khu vực: Quận 10, Hồ Chí Minh

  • Thông tin chi tiết